Oi que tu, estudiant espiritual arrelat a la tradició filosòfica occidental, veus aquestes imatges amb uns altres ulls? Oi que tu, insaciable buscador de la font inesgotable, el trobes carregat de simbologia? Oi que tu, aspirant a la més gran de les conquestes, no hi veus bellesa sinó Bellesa?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *